Bonus Malus

Frågor och svar om Bonus Malus:

 

Visste du att du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018 och före den 1 januari 2021. Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus. Förutsättningarna är att bilen

  • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
  • är en personbil klass I eller II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
  • är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211)
  • uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
  • enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
  • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Läs gärna mer om detta på Transportstyrelsens hemsida