För tunga fordon höjs vägavgifterna samt miljödifferentieras

Från och med den 1 juli kommer vägavgiftsnivåerna att justeras efter nya utsläppskrav för tunga fordon. Det kommer att ske en höjning av vägavgiften eftersom att den inte har justerats sedan 2001. Läs mer om detta här