Krav på vinterdäck på alla hjul för tunga fordon

Det är nu nya regler angående vinterdäck för tunga fordon. Detta innebär att tunga fordon ska ha vinterdäck på alla hjul, den här regeln inkluderar även släpvagnar till tunga fordon. Det är krav på vinterdäck från 1 december till 31 mars när det är vinterväglag.

Läs mer om detta här