Rädda liv genom att sänka hastigheten!

Polisen har genomfört en nationell trafikvecka som var under vecka 14. Det fokuset låg på var att sänka medelhastigheten, vilket är en stor faktor till att minska antalet skadade och döda i trafiken.

En av de viktigaste faktorerna för att rädda liv på vägarna är att sänka hastigheten, och därför har polisen satsat mycket på en förhöjd närvaro ute i trafiken.

Läs mer om detta här.