Eva Eriksson

Vi hade flera olika avtal innan vi anslöt oss till Svea Leasing. Detta resulterade i mycket administration. Vi hade ingen policy eller struktur för hur frågor avseende bilar och leasing skulle hanteras. Om någon av våra anställda hade frågor angående avtal eller bilarna tog det också mycket tid då ingen kände ansvar för detta. Nu när vi har Svea Leasing är detta helt annorlunda. Eller rättare sagt; det är fantastiskt! Vi behöver aldrig göra något. Svea Leasing tar hand om allt och vi får en enda faktura per månad för allt som avser bilarna. Det är jättesmidigt och deras service är enastående. Har man en fråga får man alltid svar snabbt. Det känns tryggt och bra. Jag skulle rekommendera Svea Leasing till alla som har leasingavtal hos flera olika leverantörer eftersom allt blir mycket enklare.

Eva Eriksson