Vad är ett vagnparkskort?

Vagnparkskort är ett kort som skickas till dig när du får en ny bil. Kortet ska du använda vid fakturering av reparationer, service, däckbyten, försäkringsersättningar och liknande. Tänk på att alltid visa upp ditt kort för leverantören när du lämnar in din bil. All information om hur
Läs mer →

Vad är ett vagnparkskort?

Vagnparkskort är ett kort som man visar upp vid fakturering av reparationer, service, däckbyten, försäkringsersättningar och liknande. OBS! Vi har pausat utskick av nya vagnparkskort då vi uppmärksammat att de inte riktigt fyller någon funktion. De flesta verkstäder är uppkopplade mot
Läs mer →