Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna

Bildresultat för hastighetsskyltar

På vägar och gator med lägre hastighetsbegränsning måste trafikanter bli bättre på att hålla hastigheterna. Det är en slutsats som bland annat transportstyrelsen drar i en rapport om trafiksäkerhetsutveckling.

Sverige har även som mål att antal dödade i vägtrafiken ska halveras mellan 2007 och 2020 och minska antalet skadade men en fjärdedel.

Läs mer om rapporten här