WLTP Fakta

EU har förbättrat sin forskning om utsläpp och har fått fram ett nytt test som kallas för World Wide Harmonized Light Vehicle Test Procedure – WLTP. Detta är en forskning som ska underlätta jämförelserna av bränsleutsläpp runt om i världen.
Läs mer här