Hur räknas drivmedelsförmånen ut?

Drivmedelsförmån räknas ut så här:

Drivmedelskostnad inklusive moms x (privat / totalmil) = underlag för sociala avgifter x 1,2 = drivmedelsförmån.

Du beskattas bara för de mil du kör privat, inte för det du kör i tjänsten.

Förändringar i drivmedelsförmån kan bero på:

  • Tidpunkt (om du tankar t.ex. i slutet av maj så kommer kostnaden i maj men milen kommer i juni eftersom det är då du kör upp bensinen)
  • Proportionaliteten
  • Drivmedelspris
  • Drivmedelsförbrukning
  • Körmönster/körsätt

Det finns alltså ingenting som säger att en privatmil alltid har ett fast pris eller förmånsvärde.