På vilka gator är det dubbdäcksförbud?

De städer som hittills infört förbud mot användande av dubbdäck:

Stockholm
På Hornsgatan österut, mellan Långholmsgatan och Bellmansgatan,
västerut från Söderledstunneln till Lignagatan samt Fleminggatan och Kungsgatan mellan Sveavägen till Birger Jarlsgatan.
Förbud mot dubbdäck gäller också på sträckorna Rosenlundsgatan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan och Varvsgatan mellan Hornsgatan och Hornsbruksgatan.

Läs mer på  Stockholm stads webbplats

Göteborg
Friggagatan samt Odinsgatan.

Läs mer på Göteborgs stads webbplats

Uppsala

Kungsgatan mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan samt
Vaksalagatan mellan Storgatan och Kungsgatan.

Läs mer på Uppsala stads webbplats