Vad är en personalbil?

En personalbil får du använda som en privat bil och är därför är inte samma sak som en tjänste- eller firmabil. Arbetsgivaren leasar bilen och upprättar sedan ett avtal med dig som reglerar dina rättigheter och skyldigheter.