Vad är ett vagnparkskort?

Vagnparkskort är ett kort som skickas till dig när du får en ny bil. Kortet ska du använda vid fakturering av reparationer, service, däckbyten, försäkringsersättningar och liknande.

Tänk på att alltid visa upp ditt kort för leverantören när du lämnar in din bil. All information om hur fakturering ska gå till finns där.

Vagnparkskortet kan inte användas som betalkort. Kortet är kopplat till bilen och du får därför alltid ett nytt kort när du byter bil.