Vad är ett vagnparkskort?

Vagnparkskort är ett kort som man visar upp vid fakturering av reparationer, service, däckbyten, försäkringsersättningar och liknande.

OBS! Vi har pausat utskick av nya vagnparkskort då vi uppmärksammat att de inte riktigt fyller någon funktion. De flesta verkstäder är uppkopplade mot Bilregistret och får in rätt faktureringsadress och brukar inte ha något problem med att fakturera. Om verkstaden har frågor är det bara att de slår oss en signal (vilket de ibland vill göra ändå).

Fakturor avseende bilar som hanteras i vår vagnparksadministration ska var utställda till företaget som brukar bilen men med vår adress (Box 4075/Svea Vagnparksadm, 182 04  Enebyberg).

Viktigt att bilens registreringsnummer står som referens, annars kan vi inte betala fakturan.