Vad gör jag om jag råkar ut för en parkeringsskada?

Om du råkar ut för en parkeringsskada utan motpart, eller om du får inbrott i bilen så anmäler du skadan/brottet till Trygg Hansa (se hur försäkringsärenden hanteras) och anmäler skadan/brottet till Polisen på telefon: 114 14.