Paus i utbetalningar av klimatbonus

De 2,91 miljarder kronor som Transportstyrelsen tilldelats att använda vid utbetalning av klimatbonusar under 2021 kommer att vara förbrukade inom någon vecka. Myndigheten pausar därför utbetalningarna av klimatbonusar tills nya ekonomiska medel har tillförts. Den som köper en ny bil med ett koldioxidutsläpp på högst 60 g/km vid blandad körning är berättigad till en klimatbonus. […]

Nytt beslut om förmånsvärden

Från och med 1 juli 2021 har nya regler kring förmånsbeskattning för bil införts. Förändringen gäller alla nyregistrerade bilar från 1 juli. Bilar registrerade före 1 juli påverkas inte. Det nya förmånsvärdet beräknas enligt nedan parametrar: en prisbasbeloppsdel – 29 % av prisbasbelopp ett ränterelaterat belopp – 13 % av bilens pris enligt Skatteverkets prislista […]