Laga stenskott utan självrisk

Trygg Hansa och Ryds Bilglas har nu en stenskottskampanj som pågår fram till 30 April. Trygg Hansas kunder lagar sina stenskott utan självrisk under kampanjen.  Att laga ett stenskott är miljömässigt en vinst då ett byte genererar ca 44kg koldioxidutsläpp, och en lagning genererar 98% mindre utsläpp än ett byte. Sen blir det ju också […]

Uppdatering klimatbonus!

Riksdagen fattade den 24 november 2021 beslut om ett tillskott i pengar för utbetalning av klimatbonus. Tillskottet innebär att Transportstyrelsen inom kort kan återstarta arbetet med att betala ut klimatbonus. Källa: Transportstyrelsen.

Nya regler för klimatbonusen senareläggs

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen ändringar gällande bonusen i det så kallade bonus-malus-systemet. Då utformningen av systemet nu diskuteras med EU-kommissionen kommer ändringarna att träda i kraft först senare under 2022, istället för den 1 januari 2022 som tidigare angetts. De aviserade ändringarna gäller förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. De planerade ändringarnas utformning och ikraftträdande […]

Nytt beslut om förmånsvärden

Från och med 1 juli 2021 har nya regler kring förmånsbeskattning för bil införts. Förändringen gäller alla nyregistrerade bilar från 1 juli. Bilar registrerade före 1 juli påverkas inte. Det nya förmånsvärdet beräknas enligt nedan parametrar: en prisbasbeloppsdel – 29 % av prisbasbelopp ett ränterelaterat belopp – 13 % av bilens pris enligt Skatteverkets prislista […]