Förändringar av Förmånsvärden Tesla Model Y och Tesla 3

Skatteverket är medvetna om denna prissänkning av Tesla och det kommer att göras en justering genom en ändringsföreskrift,
troligtvis under våren. När detta är beslutat kommer ändringen direkt att kompletteras i programmet för bilförmånsberäkningen.
Innan det är beslutat om en ändring så gäller det nuvarande bilförmånsvärdet enligt programmet. Detta innebär att ni har möjlighet
att skicka en rättelse av arbetsgivardeklarationen och fylla i det nya bilförmånsvärdet när det fattats ett nytt beslut.
källa: Skatteverket

  • Vill du veta mer om våra tjänster?

    Ring oss på tel. 08-544 706 00 eller fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi inom kort!