Vår personal

Administration

Maria Georgenson
Beställning av bilar, avtalsutskick

Tel: +46 8 544 706 12
maria@svealeasing.se

Charlotte Jansson
It-Ansvarig, Avstämning bilkostnader mot budget, bokföring

Tel: +46 8 544 706 28
charlotte.jansson@svealeasing.se

Josefine Hedman
Drivmedelsavstämning, scanning lev fakturor, milrapportering

Tel: +46 8 544 706 02
josefine.hedman@svealeasing.se

Patrik Eisele
Avslut/lösen av bilar

Tel: + +46 8 544 706 11
patrik.eisele@svealeasing.se

Klara Berndtsson
Drivmedelsavstämning, scanning lev. fakturor, milrapportering

Tel: +46 8 544 706 14
klara.berndtsson@svealeasing.se

Försäljning

Martin Wallin

Mob: +46 70 236 05 90
Tel: +46 8 544 706 13
martin.wallin@svealeasing.se

Daniel Aydogan

Mob: +46 70 393 93 69
daniel.aydogan@svealeasing.se

Sven Hedman

Tel: +46 8 544 706 16
sven.hedman@svealeasing.se

Zoltan Eredics

Mob: +46 733 12 98 05
Tel: +46 8 544 706 04
zoltan@svealeasing.se

Jonas Hagström

Mob: +46 70 453 71 77
Tel: +46 8 544 706 17
jonas@svealeasing.se

Axel Taureus

Mob: +46 739 90 11 80
Tel: +46 8 544 706 03
axel@svealeasing.se

Ledning

Pär Nordström
VD

par.nordstrom@svealeasing.se